Covid-19 en levensverzekeringen 

De huidige coronacrisis doet heel wat vragen rijzen bij u en uw klanten over de waarborgen in hun Leven-contract(en). Met dit artikel willen we duidelijkheid geven, zodat u uw klanten alvast te woord kan staan.

Levensverzekering

Als de levensverzekering van uw klant een overlijdensdekking bevat, dan is uw klant ook gedekt als hij overlijdt als gevolg van het coronavirus.

Levensverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied en overlijdt door ter plaatse besmet geraakt te zijn, is gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheid

Als uw klant arbeidsongeschikt is als gevolg van een coronabesmetting, dan is hij gedekt in zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval (als dit voorzien is in de waarborg) is namelijk verzekerd.

Algemene opmerking: andere contractuele voorwaarden en beperkingen die niet rechtstreeks met een coronabesmetting te maken hebben, blijven onverminderd van toepassing.

Impact op beleggingsproducten

De nationale en internationale impact van Covid-19 laat zich doorheen alle sectoren stevig voelen. Ook de wereldeconomie ondergaat een ernstige schok met heel labiele markten tot gevolg.

Samen met onze partners geloven we dat we te maken hebben met een tijdelijke, maar bijzonder ernstige schok voor de reële economie. Onder de oppervlakte blijft het onderliggende economische scenario van bescheiden groei en lage inflatie bestaan. Dit betekent dat economieën zich naar verwachting zullen herstellen zodra de onzekerheid afneemt. Dit kan echter geruime tijd duren. Het lijkt er op dat landen als China, Singapore en Hongkong erin geslaagd zijn het virus effectief te bestrijden. Ons devies ondertussen blijft: neem geen overhaaste beslissingen en richt uw blik op de lange termijn.

Beleggen met een langetermijnvisie en met recurrente stortingen vormt de beste aanpak in deze woelige tijd.

Binnenkort informeren we u over de aangepaste richtlijnen voor medische acceptatie en claims Zorg.

Openingsuren kantoor

Maandag, dinsdag, donderdag9u tot 13u13u30 tot 17u
Woensdag9u tot 13u
Vrijdag9u tot 13u13u30 tot 15u

Contacteer ons

Ilse Verstockt: ilse@indyplus.be
Sarah De Mey: sarah@indyplus.be
Algemeen: info@indyplus.be

Tel. 053 78 99 31

GSM 0476 86 87 11

Info

FSMA 62078

Ondernemingsnr 0860730983

Belangenconflictenbeleid

Privacy

Disclaimer