Baloise fietsverzekering

Veilig op de fiets

Rijd je met de fiets naar het werk? Breng je de kinderen altijd met de fiets naar school? Of ben je een fervente wielrenner en breng je uren op je racefiets door? Dan is het natuurlijk slim om je te verzekeren als je met de fiets de baan op gaat. En daarvoor ben je bij Baloise aan het juiste adres.

Naar artikel

Z-Insurance - rechtsbijstand

Z-Insurance: De juiste rechtsbijstand kiezen

Een autoverzekering, brandpolis, aansprakelijkheidsverzekeringen, ze zijn essentieel voor consumenten en bedrijven. Vaak nemen we daar een rechtsbijstandsverzekering bovenop. Maar staan we wel genoeg stil bij de keuze van die rechtsbijstand?

Naar video

dood-bespreekbaar-maken-kamperen

Doorbreek het taboe en praat over de dood

Praten over de dood vinden we vaak spannend, confronterend of zelfs ongepast. We weten niet goed hoe het moet en doen het dus liever niet. Uit onderzoek van SIRE blijkt dat 41 procent van de mensen het gesprek over de dood uit de weg gaat. Dat is jammer, want erover praten kan heel waardevol zijn. In dit artikel geven we tips om het taboe op de dood te doorbreken.

Naar artikel

Groenekaartwordtwit

Groene kaart wordt wit vanaf 1 juli

Op 1 juli krijgt de internationale autoverzekeringskaart een nieuwe look. Vanaf dan wordt het verzekeringsbewijs van onze wagens, beter bekend als de groene kaart, vervangen door een internationale verzekeringskaart die op een witte achtergrond wordt afgedrukt.

Vivium lanceert uitzonderlijke maatregelen om horeca en kmo’s te ondersteunen

Om de verspreiding van coronavirus in te dijken, legt de overheid ons ongeziene veiligheidsmaatregelen op. Iedereen ondervindt de gevolgen hiervan en moet schipperen om zijn gezin en werk zo goed mogelijk te organiseren in deze moeilijke periode.

Als betrokken verzekeraar willen we u en uw klanten zo goed mogelijk bijstaan. Vooral onze kmo’s, en in het bijzonder de horecazaken, staan voor heel moeilijke weken. Daarom nemen we voor deze groep klanten nu al een aantal ondersteunende maatregelen die gratis worden aangeboden en waarvoor geen bijvoegsels moeten worden opgemaakt.

Horecaklanten: tijdelijke uitbreidingen

Voor alle drank- en eetgelegenheden die tijdelijk hun normale activiteiten moeten stopzetten, breiden we de voorwaarden van hun contracten auto, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen uit. Dat doen we zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Aan hun overige poliswaarden wijzigt er niets.

Auto

Voor alle lopende contracten auto (afgesloten voor auto’s of bestelwagens):

  • breiden we de waarborg uit tot het leveren van voedingswaren aan huis, voor zover dit gebeurt met de verzekerde auto of bestelwagen
  • wordt geen verhaal uitgeoefend op bestuurders jonger dan 26 jaar (werknemers of familieleden van de verzekeringsnemer) die tijdens zo’n levering een ongeval veroorzaken.
Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen

Voor alle lopende contracten wordt de dekking automatisch uitgebreid tot:

  • het organiseren van een takeaway-aanbod
  • het leveren van voedingswaren aan huis.
Arbeidsongevallen

Voor alle lopende arbeidsongevallencontracten (inclusief de extralegale dekkingen zoals 24u op 24, excedent wet …) wordt de dekking automatisch uitgebreid tot het leveren van voedingswaren aan huis, voor zover dit gebeurt met een auto, bestelwagen, (elektrische) fiets, scooter …

Horecaklanten: bijkomend permanent voordeel voor alle bestaande horeca-klanten - het Pack Horeca

Bestaande horecazaken die bij ons een brand-, aansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekering hebben, kunnen vanaf nu ook gratis genieten van het VIVIUM Pack Horeca mits ze voldoen aan de voorwaarden. Klanten met een contract VIVIUM Business Solutions komen hier eveneens voor in aanmerking.

Het Pack Horeca biedt een set uitgebreide waarborgen die specifiek zijn afgestemd op de risico’s van deze sector.

Wat moet u doen om uw bestaande horeca-klanten dit Pack aan te bieden? U controleert of uw klant voor dit Pack in aanmerking komt en meldt dit duidelijk bij de aangifte van een schadegeval (voor schadegevallen na de aankondiging van de noodmaatregelen door de regering).

Alle kmo-klanten met een arbeidsongevallencontract bij Vivium: vier comfortclausules

Alle bestaande kmo-klanten die voor hun personeel een arbeidsongevallenverzekering afsloten bij Vivium, genieten voortaan permanent van de vier comfortclausules, waarvan de meest relevante momenteel de toegelaten prestaties op de woon- en verblijfplaats is.

Covid-19 en levensverzekeringen 

De huidige coronacrisis doet heel wat vragen rijzen bij u en uw klanten over de waarborgen in hun Leven-contract(en). Met dit artikel willen we duidelijkheid geven, zodat u uw klanten alvast te woord kan staan.

Levensverzekering

Als de levensverzekering van uw klant een overlijdensdekking bevat, dan is uw klant ook gedekt als hij overlijdt als gevolg van het coronavirus.

Levensverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied en overlijdt door ter plaatse besmet geraakt te zijn, is gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheid

Als uw klant arbeidsongeschikt is als gevolg van een coronabesmetting, dan is hij gedekt in zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval (als dit voorzien is in de waarborg) is namelijk verzekerd.

Algemene opmerking: andere contractuele voorwaarden en beperkingen die niet rechtstreeks met een coronabesmetting te maken hebben, blijven onverminderd van toepassing.

Impact op beleggingsproducten

De nationale en internationale impact van Covid-19 laat zich doorheen alle sectoren stevig voelen. Ook de wereldeconomie ondergaat een ernstige schok met heel labiele markten tot gevolg.

Samen met onze partners geloven we dat we te maken hebben met een tijdelijke, maar bijzonder ernstige schok voor de reële economie. Onder de oppervlakte blijft het onderliggende economische scenario van bescheiden groei en lage inflatie bestaan. Dit betekent dat economieën zich naar verwachting zullen herstellen zodra de onzekerheid afneemt. Dit kan echter geruime tijd duren. Het lijkt er op dat landen als China, Singapore en Hongkong erin geslaagd zijn het virus effectief te bestrijden. Ons devies ondertussen blijft: neem geen overhaaste beslissingen en richt uw blik op de lange termijn.

Beleggen met een langetermijnvisie en met recurrente stortingen vormt de beste aanpak in deze woelige tijd.

Binnenkort informeren we u over de aangepaste richtlijnen voor medische acceptatie en claims Zorg.

Openingsuren kantoor

Maandag, dinsdag, donderdag9u tot 13u13u30 tot 17u
Woensdag9u tot 13u
Vrijdag9u tot 13u13u30 tot 15u

Contacteer ons

Ilse Verstockt: ilse@indyplus.be
Sarah De Mey: sarah@indyplus.be
Algemeen: info@indyplus.be

Tel. 053 78 99 31

GSM 0476 86 87 11

Info

FSMA 62078

Ondernemingsnr 0860730983

Belangenconflictenbeleid

Privacy

Disclaimer